tatrzanskieszlaki.pl .beta

Przewodnik po Tatrach

Tatry Szlaki turystyczne Na szlaku Dookoła Tatr Panoramy 360°
strona główna > tatry > tpn

TPN

W latach 80-tych XIX wieku pojawiły się pierwsze koncepcje objęcia Tatr ochroną w formie parku narodowego, na wzór pierwszego w świecie parku narodowego w Yellowstone (Stany Zjednoczone). Tatrzański Park Narodowy (TPN) rozpoczął działalność 1 stycznia 1955 roku. Powierzchnia parku wynosi 21164 ha i pod tym względem zaliczany jest do największych parków narodowych w Polsce. Ochroną ścisłą objęte jest prawie 11,5 tys. ha powierzchni, w tym całe piętro hal i turni, piętro kosodrzewiny, częściowo lasy regla górnego i dolnego.W roku 1993 roku TPN został uznan przez UNESCO za rezerwat biosfery.

Rozporządzenie Rady Ministrów – 30 październik 1954 roku:

3.1. Na obszarze Parku (...) działalność człowieka oraz wszelkie czynności gospodarcze, ich charakter, zakres i sposób przeprowadzania muszą być ściśle dostosowane do potrzeb ochrony przyrody i być zgodne z jej celami.

11.1 Na obszarze Parku (...) zakazane jest:

  1. zanieczyszczanie terenu,
  2. polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
  3. zanieczyszczanie wody,
  4. niszczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał i minerałów,
  5. niszczenie jaskiń, niszczenie, przenoszenie lub wywożenie znajdujących się w nich szczątków zwierzęcych i minerałów oraz wydobywanie namulisk jaskiń,
  6. zakłócanie ciszy oraz wzniecanie ognia, poza przypadkami, kiedy konieczne jest to z związku z akcją ratowniczą lub wymaga tego bezpieczeństwo życia ludzkiego,
  7. obozowanie poza miejscami wyznaczonymi (...),
  8. używanie pojazdów mechanicznych i konnych poza drogami wyznaczonymi przez dyrektora Parku (...).

15.  Ekspedycje ratownicze posiadają pełną swobodę poruszania się i obozowania na obszarze Parku.

21. Upoważniony personel Parku ma prawo do nakładania i ściągania grzywien w drodze  mandatów.  leżącymi na południe i na północ od Tatr. Najczęściej jest zapowiedzią opadów deszczu lub śniegu.

W roku 1939 roku wprowadzone zostały opłaty za wstęp do TPN. Liczba sprzedanych biletów w 2009 to prawie 2,2 mln. Punkty sprzedaży biletów znajdują się przy szlakach wchodzących na obszar TPN.Tatry
Przenieś się w Tatry! Dzięki naszym panoramom sferycznym możesz odbyć wirtualną wycieczkę. Na panoramach są oznaczone szczyty i inne obiekty.

Polana Kopieniec

Chochołowski Potok
16.6.2015
Utrudnienia na Giewoncie
16.6.2015
Warunki na szlakach
10.6.2015
Prace leśne