tatrzanskieszlaki.pl .beta

Przewodnik po Tatrach

Tatry Szlaki turystyczne Na szlaku Dookoła Tatr Panoramy 360°
strona główna > zwierzęta

Zwierzęta

Wędrując po Tatrach miło jest spotkać na szlaku tutejszych mieszkańców.
W tatrzańskim świecie zwierząt obowiązuje zasada, że im wyżej, tym świat ten jest uboższy.
Wśród zwierząt występujących na obszarze Tatr najliczniej reprezentowane są owady (kilka tysięcy gatunków). Ponadto żyje tu 8 gatunków płazów, 3 gatunki gadów, 115 gatunków ptaków, 42 gatunki ssaków. Występują tu także zwierzęta reliktowe i endemity.Pamiętaj!

Tatrzański Park Narodowy odwiedza co roku około 2,5 mln turystów. Pamiętajmy więc, że to właśnie my, ludzie, jesteśmy największym zagrożeniem dla dzikiej fauny.

Pamiętaj, jeżeli spotkasz dzikie zwierzę na terenie TPN:
1. Nie płosz !!!
2. Nie dokarmiaj !!!

 

Owady

Owady występują przede wszystkim w obrębie lasów. Można tu znaleźć wiele gatunków chrząszczy, muchówek - ziemiórka pleniówka (Sciara thomae), błonkówek - trzpiennik olbrzym (Urocerus gigas), szarańczaków i pluskwiaków. Na szlakach można też spotkać barwne motyle, a wśród nich największego z polskich dziennych motyli - niepylaka apollo (Parnassius apollo) i przepiękną rusałkę żałobnik (Nymphalis antiopa).
 

Ryby

W tatrzańskich wodach występuje 6 gatunków ryb: pstrąg potokowy (Salmo trutta fario), pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus), lipień europejski (Thymallus thymallus) i strzelba potokowa (Phoxinus phoxinus). Zimne, tatrzańskie wody o niewielkiej zawartości planktonu, są trudnym środowiskiem życia. Ryby występują tu najczęściej w potokach. Z tutejszych stawów tylko dwa są naturalnie zarybione: Morskie Oko i Popradzki Staw.
 

Płazy i gady

Na obszarze Tatr można spotkać 3 gatunki gadów: jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara), żmija zygzakowata (Vipera berus) i zaskroniec (Natrix natrix). Z płazów możemy spotkać żabę trawną (Rana temporaria), kumaka górskiego (Bombina variegata), ropuchę szarą (Bufo bufo), salamandrę plamistą (Salamandra salamandra), traszkę zwyczajną (Lissotriton vulgaris) i traszkę karpacką (Lissotriton montandoni).
 

Ptaki

W Tatrach żyje wiele gatunków ptaków drapieżnych, m.in. niezwykle rzadki orzeł przedni (Aquila chrysaetos), sokół wędrowny (Falco peregrinus), kobuz (Falco subbuteo), jastrząb (Accipiter gentilis) i myszołów zwyczajny (Buteo buteo).
Wśród liczniej występujących ptaków można wymienić jarząbka (Bonasa bonasia) i kuropatwę (Perdix perdix).
Tatry są również domem dla rzadkich, wielkich kuraków: głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix). Występuje też 5 gatunków sów: puchacz (Bubo bubo), sowa uszata (Asio otus), sowa włochata (Aegolius funereus), puszczyk zwyczajny (Strix aluco) oraz puszczyk uralski (Strix uralensis).
 

Ssaki

W piętrze lasów występują typowo nizinne gatunki, takie jak: sarna europejska (Capreolus capreolus), lis rudy (Vulpes vulpes) czy niedźwiedź brunatny (Ursus arctos), będący największym drapieżnikiem w Europie. W wyższych partiach gór żyją zwierzęta wysokogórskie: kozica północna (Rupicapra rupicapra) – symbol TPN-u, świstak alpejski (Marmota marmota), polnik tatrzański (Microtus nivialis mirhanreini) – gatunek endemiczny i darniówka tatrzańska (Microtus tatricus).Tatry
Zwierzęta

Przenieś się w Tatry! Dzięki naszym panoramom sferycznym możesz odbyć wirtualną wycieczkę. Na panoramach są oznaczone szczyty i inne obiekty.

Beskid

Morskie Oko

Hala Gąsienicowa

Wyżni Mnichowy Upłaz